Toronto Takino-oto-kai (karuta club in Toronto)
トロントたきのおと会
住所192 Silver Rose Cres., Markham L6C 1W9
電話905-887-0089
FAX-
サイトwww.karuta.ca